>> Ebeveyn Danışmanlığı

 

 

 

Ebeveyn danışmanlığı; hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çocukları sağlıklı bir biçimde yetiştirmeye yardımcı olur. Çocukların hangi davranışın normal hangi davranışın anormal olduğunu ayırt etme, çocuğun yaşına uygun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini belirleme konularında verilen danışmanlık hizmetidir.


Ebeveyn olmak, çocukların psikolojilerini ve davranışlarını bilmek ve onlara doğru mihmandarlık yapabilmek demek değildir. Çocuklarınızın kendine güven, girişimcilik, sorumluluk sahibi olabilme gibi özelliklere sahip olabilmesi için size düşen görevlerin neler olduğunu öğrenmeyi bilgi ve beceriyi geliştirmeyi sağlayacaktır.


Eğitimi alınmayan hiç bir konuda kimse uzman olamaz. Herkes ebeveyn olabilir fakat uzman bilgili ebeveyn olamaz. Çocukları hatalı yetiştirmekten korkmak yerine; çocuklarla yaşanan krizleri birer gelişim fırsatı olarak ele alıp, sorunlara çözüm üretme noktasına gelmek hedeflenmelidir.